Novosti

Izšla je knjiga Poklical bom policijo

 
V mesecu maju 2023 je pri založbi UMco izšla knjiga Poklical bom policijo svetovno znanega avtorja, psihiatra in psihoterapevta Irvina D. Yaloma. Knjiga poleg istoimenske kratke zgodbe vsebuje tudi intervju z Irvinom D. Yalomom in obsežno spremno študijo o njegovem doprinosu k področju psihoterapije. 

Knjigo je možno naročiti na spodnji povezavi:

www.bukla.si/umco/poklical-bom-policijo.html 

 

 

Izšla je knjiga Psihoanalitične študije

 

Knjiga Psihoanalitične študije predstavljajo zbirko v slovenščino prevedenih in zbranih del madžarskega psihoanalitika Sándorja Ferenczija, ki so nastala v času njegovega najtesnejšega sodelovanja in prijateljevanja s Sigmundom Freudom. V zbirko so bila vključena pomembnejša in zanimivejša avtorjeva dela, ki bralcu nazorno prikažejo edinstvenost tega med slovenskimi bralci še nepoznanega avtorja. Posebnost v zbirko zajetih del je med drugimi ta, da istočasno predstavljajo pomembno teoretsko dopolnilo spisov Sigmunda Freuda, obenem pa tudi prikaz njihove klinične aplikacije v takratno psihoterapevtsko prakso. Med drugimi so v zbirko zajeta vsa Ferenczijeva predavanja na mednarodnih psihoanalitičnih kongresih iz omenjenega obdobja, kar daje zbirki še posebno vrednost. Psihoanalitične študije Sándorja Ferenczija so torej pomemben doprinos k dosedanji slovenski psihoanalitični literaturi, predvsem pa dopolnilo in nadgradnja doslej v slovenščino prevedenih spisov Sigmunda Freuda, za razumevanje katerih so Ferenczijeva dela tako rekoč nepogrešljiva. Zbirka nedvomno predstavlja obvezno literaturo pri poglobljenem študiju psihoanalize in tudi drugih psihoterapevtskih modalitet, koristno branje je lahko tudi za študente in strokovnjake s področja psihologije, psihiatrije, filozofije in tudi nekaterih drugih humanističnih znanosti, morda pa bo potešila vedoželjnost tudi tistih, ki jih preprosto zanima zakulisje vsakdana psihoanalitika iz začetka prejšnjega stoletja. 

Knjigo je možno naročiti na spodnji povezavi: 

www.studia-humanitatis.si/izdelek/psihoanaliticne-studije/

Izšla je knjiga Enfant terrible psihoanalize

 

V mesecu juliju 2020 je pri založbi Sigmund Freud University Press izšla zbirka v slovenščino prevedenih del madžarskega psihoanalitičnega pionirja Sándorja Ferenczija – Enfant terrible psihoanalize. Knjiga Enfant terrible psihoanalize predstavlja zbirko v slovenščino prevedenih, najsodobnejših študij Sándorja Ferenczija, madžarskega psihoanalitika in v Sloveniji pretežno še nepoznanega avtorja. Njegova dela predstavljajo pomembno dopolnilo del Sigmunda Freuda, obenem pa tudi njihovo nadgradnjo oz. posodobitev. Sándor Ferenczi je s svojim delom začrtal smer razvoja postfreudovske psihoanalize in s tem tudi pomembno prispeval k  osnovanju današnje sodobne psihoterapije. Zbirka prevodov Enfant terrible psihoanalize je torej izrednega pomena za slovenski prostor, saj bo ob pomanjkanju prevodov del sodobnih psihoterapevtskih avtorjev predstavljala edinstveno in nepogrešljivo gradivo pri študiju psihoterapije ter tudi drugih humanističnih znanosti.

Knjigo lahko naročite na povezavi: 

https://www.sfu-ljubljana.si/sl/sfu-ljubljana/enfant-terrible-psihoanalize-sandor-ferenczi-zoltan-pap

Scroll to Top